تصاویر کارخانه

خط برش و آماده سازی پروفیل

 

 

ورود اطلاعات تولید نقشه ساخت به ماشین تمام خودکار ساخت پنجره

 

آغاز به کار خط اتومات و جوش همزمان چهار نقطه اتصالات اصلی پنجره

رهسپاری قالب اولیه پنجره به مرحله آماده سازی و نصب قسمتهای یراق خور

کنترل ربات تولید ، مطابق با اطلاعات نقشه ساخت

نصب کانکتورها و یراق آلات مورد سفارش مشتری